การก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างศักยภาพ SMEs ต้องเร่งพัฒนาผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ภาคการค้า และการบริการ ให้ตระหนักถึงการใช้ดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาดำเนินธุรกิจ โดยเรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจ ผ่านระบบ e-Learning ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรม

DIProm FAIR & Marketplace

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าทั้งแบบ OFFLINE/ONLINE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตลาด DIProm Fair และ DIProm Marketplace

DIProm TRANSFORMATION

การก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

SMEs GROW UP

พบกับการอบรมด้านการตลาดออนไลน์แบบ B2C 12 หลักสูตร โดย 12 วิทยากรชั้นนำระดับประเทศ พร้อมแขกรับเชิญอีกมากมาย

ต้นแบบความสำเร็จ

บริษัท ชุโน จำกัด

ต้นแบบความสำเร็จ

ได้รับความร่วมมือจาก