ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร

หลักสูตร

6 ต.ค. 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจให้ DIProm ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมาก ที่จะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารสินค้าและแบรนด์ของเราออกไปให้กับลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย และการเลือกใช้แพลตฟอร์มในการทำการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันก็มีความหลากหลายมาก