ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด วิจัยองค์กร การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ให้กับภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร

1 ต.ค. 2563

หลักสูตร เขียน Content ให้สุด ไม่หยุดแค่ที่แชร์

Content กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการผลิตสื่อออนไลน์ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเว็บไซด์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ปัจจัยในการทำ Content ที่มีคุณภาพคือความสามารถในการสร้างสรรค์