คุณเจนจิรา ศรีดี (อ.มิ้ม)
คุณเจนจิรา ศรีดี (อ.มิ้ม)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร

6 ต.ค. 2563

หลักสูตร พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook

การค้าขายออนไลน์ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทย