อาจารย์ขวัญอรุณ โอภานนท์
อาจารย์ขวัญอรุณ โอภานนท์
วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ วิทยากรสอน E-Commerce จากประสบการณ์จริงกว่า 7 ปี เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์ สอนทำการตลาดออนไลน์ ครบวงจร

หลักสูตร

8 ต.ค. 2563

หลักสูตร ผลักยอดขายด้วย WordPress

เว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลและใช้ในการสื่อสารของหน่วยงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยในปัจจุบันการพัฒนาเว็บไซต์ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ใช้พัฒนาและการจัดการเว็บไซต์