29 มี.ค. 2564

หลักสูตร DIProm Marketing Day ตะลุยตลาดออนไลน์ พิชิตยอดขายหลักล้าน

พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค และซอฟแวร์ มาสนับสนุนด้านการตลาดดิจิทัลออนไลน์
16 มี.ค. 2564

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ERP+MRP เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้วยการใช้โปรแกรม ERP
16 มี.ค. 2564

หลักสูตร วิเคราะห์ เจาะลึก สร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Big Data Analytics

การวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูล ด้วยการคิดเชิงวิพากษ์ (Exploratory Data Analysis with Critical Thinking) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยี Digital Transformation ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
9 มี.ค. 2564

หลักสูตร การใช้งาน Google Analytics เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อต่อยอดการทำการตลาดในอนาคต

รู้จักกับเครื่องมือดิจิทัลที่จะช่วยให้การทำธุรกิจกลายเป็นเรื่องง่าย และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อต่อยอดการทำการตลาดในอนาคต
25 ก.พ. 2564

การใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนาด้านการค้าและบริการ แบบบูรณาการ

รู้จักกับ Google Tools เครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาด้านการค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับยุคการตลาดออนไลน์
16 ก.พ. 2564

หลักสูตรการใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนาทางด้านการตลาด

ความสำคัญของ Google Tools เครื่องมือที่ต้องรู้จักและใช้เป็นในยุคการตลาดออนไลน์
6 ต.ค. 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจให้ DIProm ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมาก ที่จะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารสินค้าและแบรนด์ของเราออกไปให้กับลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย และการเลือกใช้แพลตฟอร์มในการทำการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันก็มีความหลากหลายมาก
6 ต.ค. 2563

หลักสูตร พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook

การค้าขายออนไลน์ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทย
6 ต.ค. 2563

หลักสูตร ดึงดูดยอดขายหลักล้าน ด้วยการถ่ายภาพ DIY

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวไกลไปอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่ามีผู้คนหันมาถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์ที่เรียกกันว่าสมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย
8 ต.ค. 2563

หลักสูตร ผลักยอดขายด้วย WordPress

เว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลและใช้ในการสื่อสารของหน่วยงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยในปัจจุบันการพัฒนาเว็บไซต์ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ใช้พัฒนาและการจัดการเว็บไซต์
29 ก.ย. 2563

หลักสูตร ปั้นยอดขาย ขยายตลาด ด้วย Google Ads

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้คนยุคนี้มักใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากขึ้น เพราะพฤติกรรมการบริโภค เสพสื่อต่าง ๆ หรือแม้แต่การทำธุรกรรมสำคัญก็มีแอปพลิเคชันหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ
6 ต.ค. 2563

หลักสูตร ดึงดูดยอดขายหลักล้าน ด้วยการถ่ายภาพ DIY

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวไกลไปอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่ามีผู้คนหันมาถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์ที่เรียกกันว่าสมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย