หลักสูตร ดึงดูดยอดขายหลักล้าน ด้วยการถ่ายภาพ DIY

day11-min
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

ผศ.ดร.ภคมน ตั้งจิตดีเลิศ (อ.ออม)
วิทยากร : ผศ.ภคมน ตั้งจิตดีเลิศ (อ.ออม) อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพและที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมที่ 2 จำนวน 400 กิจการ เท่านั้น!!!
 • กำหนดการ : อบรบแบบ Live สด พร้อมกันในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา : 10.00 - 17.00 น.
เวลาเรียน : รวม 6 ชม.

คำอธิบายหลักสูตร

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวไกลไปอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่ามีผู้คนหันมาถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์ที่เรียกกันว่าสมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยเพราะความสะดวกรวดเร็ว กล้องถ่ายภาพที่ติดมากับโทรศัพท์รุ่นใหม่ ๆ ได้มีการพัฒนาฟังก์ชั่น การถ่ายภาพขึ้นอย่างมากมาย และยังใช้งานได้อย่างง่าย ภาพถ่ายที่ได้มีความสวย คมชัด และเมื่อบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยโทรศัพท์แล้วยังสามารถส่งต่อภาพเหล่านั้นผ่าน Social Network ให้เพื่อน ครอบครัว คนที่คุณรักได้เห็นถึงกิจกรรมของผู้ใช้งานได้ในทันที

กล้องถ่ายภาพที่ติดมากับตัวเครื่องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ สามารถใช้งานได้ง่ายและได้ภาพที่สวย คมชัด แต่หากมีการเรียนรู้เทคนิค รู้หลักการถ่ายภาพ และวิธีการใช้งานจากกล้องสมาร์ทโฟนมากขึ้น ภาพที่ได้จากการถ่ายจากสมาร์ทโฟน ก็จะมีความสวยงาม และ มุมมองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากการเรียนรู้เทคนิค รู้หลักการถ่ายภาพ และวิธีการใช้งานจากกล้องสมาร์ทโฟนแล้ว แต่การบันทึกความทรงจำจากภาพถ่ายมีเป็นจำนวนมาก มักจะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา อาทิ การจัดเก็บภาพ การค้นหาภาพแห่งความทรงจำไม่พบ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นคลังภาพส่วนบุคคล หรือ คลังภาพของหน่วยงาน เนื่องด้วยการจัดเก็บภาพนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ ปัญหาเหล่านี้จะคลี่คลายลงไปได้ด้วยการบริหารจัดการคลังภาพ ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการคลังภาพในกลุ่มโอเพนซอร์สและฟรีแวร์

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

1) ภาคทฤษฎี 2.30 ชั่วโมง

 • บทบาทของภาพถ่ายสินค้าในโลกออนไลน์
 • การถ่ายภาพสินค้าด้วยสมาร์ทโฟน และข้อควรระวัง
 • เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ Mood &Tone ในการถ่ายภาพ
 • ประเภทของแสงเพื่อการถ่ายภาพ
 • การจัดองค์ประกอบ มุมกล้อง และ ระยะในการถ่ายภาพ
 • การใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการตกแต่งภาพถ่าย
 • Work shop แนะนำ Application และ Font เพื่อใช้ในแบนเนอร์
 • ทำพร้อมกับอาจารย์ 30 นาที

2) ภาคปฏิบัติ 2.30 ชั่วโมง

 • DIY แนะนำอุปกรณ์ในการจัดฉาก
 • Work shop การถ่ายภาพด้วยแสงธรรมชาติ
 • อาจารย์อธิบายพร้อมสาธิต 30 นาที
 • Work shop ให้ผู้อบรมถ่ายภาพของตนเอง 30 นาที
 • นำภาพถ่ายที่ได้ มาตกแต่งด้วย Application

3) ส่งผลงาน ผ่านไลน์กลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ผู้ช่วยแนะนำต่อไป 2 ชั่วโมง

***ผู้เข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้รับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ระบบออกให้อัตโนมัติ)