หลักสูตร ผลักยอดขายด้วย WordPress

day12-min
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ขวัญอรุณ โอภานนท์
วิทยากร : อาจารย์ขวัญอรุณ โอภานนท์ วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ วิทยากรสอน E-Commerce จากประสบการณ์จริงกว่า 7 ปี เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์ สอนทำการตลาดออนไลน์ ครบวงจร

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมที่ 2 จำนวน 400 กิจการ เท่านั้น!!!
 • กำหนดการ : อบรบแบบ Live สด พร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา : 10.00 - 17.00 น.
เวลาเรียน : รวม 6 ชม.

คำอธิบายหลักสูตร

เว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลและใช้ในการสื่อสารของหน่วยงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยในปัจจุบันการพัฒนาเว็บไซต์ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ใช้พัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์มีความง่ายและรวดเร็วในการสร้างและการจัดการ การดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะที่ให้หน่วยงานภายในแต่ละศูนย์ฝ่ายส่งข้อมูลต่าง ๆ มาให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์หลักของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อให้อัพเดทและอัพโหลดข้อมูล เพราะการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ตลอดทั้งความรู้ด้านเขียนโค้ด HTML ทำให้ยากในการพัฒนา จึงทำให้การทำงานมีความล่าช้าและข้อมูลไม่ทันสมัยเพราะหลายหน่วยงานส่งข้อมูลมาพร้อมกันจึงมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก อีกทั้งหากมีการแก้ไขข้อมูลทำให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลกลับไปมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

เครื่องมือหนึ่งที่สามารถพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีความสวยงามนั่นคือ WordPress ซึ่งมีลักษณะการจัดการโครงสร้างและเนื้อหาที่ง่าย รูปแบบการดีไซน์และการออกแบบที่สวยงาม สามารถสร้างเว็บไซต์ได้โดยผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด HTML ให้ยุ่งยากเพราะโปรแกรมมีลักษณะเน้นไปทางระบบการจัดการเนื้อหา CMS (Content Management System) ทำให้การจัดทำเว็บไซต์มีลักษณะของการดำเนินงานแบบเป็นระบบ

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

1) วิธีการในการทำเว็บไซต์ สามารถสร้างเว็บไซต์บนระบบอะไรบ้าง

2) ทำความรู้จัก WORDPRESS

 • WordPress คืออะไร
 • ข้อดีของ WordPress

3) ติดตั้ง WORDPRESS

 • สอนติดตั้ง WordPress อย่างง่าย บน Host จริง
 • การ Log in เข้าใช้ WORDPRESS

4) การตั้งค่าเบื้องต้นของเว็บไซต์ (General Settings)

 • การตั้งค่าภาษา/ วันเวลา/ Format ต่างๆของเว็บไซต์
 • การตั้งค่าหน้า Homepage
 • การตั้งค่า Permalink

5) แนะนำ Theme และ Page Builder สำหรับ WordPress “Elementor Pro”

 • ข้อดีของ Elementor Pro
 • ฟีเจอร์ของ Elementor Pro
 • การซื้อและติดตั้ง Elementor Pro

6) การสร้างเมนู (Menu) ให้เว็บไซต์

7) การสร้าง Footer ให้เว็บไซต์

8) การสร้างหน้า Sale Page สำหรับเว็บไซต์

 • องค์ประกอบของหน้า Sale Page ที่ดี
 • การนำ Templates ที่มีอยู่แล้วมาใช้
 • การใช้เครื่องมือ Page Builder “Elementor Pro” ในการสร้างและปรับแต่งหน้า Sale Page ให้สวยงาม

9) วิธีการปรับดีไซน์ Responsive Design ของหน้าจอลักษณะต่างๆ เช่น Tablet, Mobile Screen

10) แนะนำ Plugins ที่จำเป็นและควรรู้จัก

***ผู้เข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้รับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ระบบออกให้อัตโนมัติ)