หลักสูตร พลิก Brand สู้ COVID

12banner_day3-1
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

Avatar
วิทยากร :  อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ และที่ปรึกษาการตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs, Digital Marketing, E-commerce และ LINE Certified Coach

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลา : อบรบแบบ Live สด พร้อมกันในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา : 10.00 - 17.00 น.
รวม 6 ชม.

คำอธิบายหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

เพื่อเรียนรู้แนวทางการปรับตัวของธุรกิจในการสร้างแบรนด์ Branding เพื่อตอบโจทย์ตลาด B2C ในช่วงวิกฤต covid-19 รวมทั้งบริหารจัดการวางกลยุทธ์แบรนด์ ใช้เทคนิคและเครื่องมือออนไลน์เป็นตัวช่วยเพื่อสื่อสารแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดสาวกที่เหนียวแน่น รวมทั้งสามารถสรุปวัดผลความเข้มแข็งของแบรนด์อย่างจับต้องได้
เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการ, ผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ และผู้สนใจในการทำธุรกิจ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : มือถือสมาร์ทโฟน+อินเตอร์เน็ต

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

1) ยิ่งวิกฤติ ยิ่งต้องพิชิตด้วยแบรนด์ (Why Branding is a MUST during uncertain time?)
2) สร้างแบรนด์ให้ชัด ต้องโฟกัสที่ “สาวก” (Branding Strategy through Customer Persona / Customer Journey / Customer Survey)
3) สื่อสารแบรนด์ทั้งภายในและภายนอก (Branding Inside-out and Outside-in)
4) ปลุกแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังการเล่าเรื่อง (Story Branding)
5) การประชาสัมพันธ์แบรนด์องค์กรในยุคดิจิทัล (Social Media and Online Channel for PR Branding)
6) กรณีศึกษาของแคมเปญจ์การสร้างแบรนด์ในช่วงโควิด (Branding Case studies during COVID)
7) ตรวจความเข้มแข็งของแบรนด์ด้วยเครื่องมือออนไลน์ (Brand Mention and Social listening/Social Monitoring)
8) สรุปวางแผน พลิกแบรนด์สู้โควิด ถาม/ตอบ

***ผู้เข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้รับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ระบบออกให้อัตโนมัติ)