หลักสูตร เขียน Content ให้สุด ไม่หยุดแค่ที่แชร์

day10-min
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
วิทยากร : ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (ดร.ทอย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด วิจัยองค์กร การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ให้กับภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมที่ 2 จำนวน 400 กิจการ เท่านั้น!!!
 • อบรบแบบ Live สด พร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา : 10.00 - 17.00 น.
เวลาเรียน : รวม 6 ชม.

คำอธิบายหลักสูตร

Content กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการผลิตสื่อออนไลน์ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเว็บไซด์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ปัจจัยในการทำ Content ที่มีคุณภาพคือความสามารถในการสร้างสรรค์ Content ในเชิงลึก โดยนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจในการจัดทำเว็บไชด์ อันประกอบด้วยประเด็นหลัก ประเด็นรอง การแตกประเด็น และหัวข้อต่าง ๆ รวมทั้งการเจาะลึกในประเด็นนั้น ๆ ให้เกิดความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น Content Marketing จึงเป็นการสร้างเนื้อหา เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อแตกต่างจากเนื้อหาเพื่อการโฆษณา เป็นการนำเสนอในลักษณะที่เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ ในลักษณะที่เป็นเชิงลึกนำเสนอในช่องทางออนไลน์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงหลักการ Content Marketing ในเชิงลึก หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำการตลาดออนไลน์แบบ B2C ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ COVID ปัจจุบัน

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

1) Audience, Persona, and Customer Job-to-be-done: รู้จักและเข้าใจ Audience ถอดรหัสความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย

 • Your Audience
 • Persona Analytics
 • Customer Job-to-be-done
 • Workshop

2) Sweet Spot สร้างคอนเทนท์ในแบบคุณจาก Sweet Spot

 • Your Sweet Spot
 • Workshop

3) Content Marketing For?, and Defining Your Right Content Mission คอนเทนท์การตลาดทำไปเพื่อ? และการกำหนดภารกิจของคอนเทนท์ที่ใช่หรับคุณ

 • Your Business and Content
 • Content Mission Statement
 • Workshop

4) Content Tilt บิดคอนเทนท์ พิชิตใจลูกค้า

 • Content Tilt
 • How to tilt by Customer Journey Canvas
 • Workshop

5) การออกแบบ Content Funnel และโครงสร้าง Content (Template)

 • Content Funnel
 • Content “Text” Template
 • Workshop

6) Storytelling เล่าให้เป็นเรื่องด้วย Storytelling Canvas

 • Storytelling Canvas

***ผู้เข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้รับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ระบบออกให้อัตโนมัติ)