หลักสูตร Corona Marketing การทําการตลาดอย่างมืออาชีพ เพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤต

12banner_day1-min
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

Avatar
  • วิทยากร :  คุณป้อม-ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด
  • แขกรับเชิญ : เจ๊น้ำ-ณัฐนัน ต้นศึกษา แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่มาจากกระแสวลีเด็ด รุงรัง และ วร้าย วร้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ : อบรบแบบ Live สด พร้อมกันในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 10.00 - 17.00 น
ระยะเวลา : รวม 6 ชม.

คำอธิบายหลักสูตร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้น ได้สร้างผลกระทบให้กับธุรกิจไม่ว่าใหญ่หรือเล็กทั่วโลก การเอาตัวรอดจากวิกฤติที่ต้องทำทันที และ ทำในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม ผู้ประกอบการทั่วโลกต้องปรับตัวและปรับกลยุทธทางการตลาดอย่างไร ให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไป และสามารถสร้างรายได้ท่ามกลางวิกฤต โดยหลักการสำคัญสองข้อคือ ต้องอยู่รอดให้ได้จนกว่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติ และ อยู่รอดอย่างไรให้พลิกวิกตให้กลับกลายมาเป็นโอกาส

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

  1. ธุรกิจในภาพรวมที่ได้รับผลกระทบในช่วง Covid 19
  2. สร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของตนเองอย่างไรในสภาวะที่ไม่ปกติให้ลูกค้าเชื่อมั่นและการนำธุรกิจฝ่าวิกฤตครั้งนี้
  3. เจาะเครื่องมือที่ธุรกิจต้องใช้ในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  4. การดูแลธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการความเสี่ยง วางแผนประเมินสถานการณ์ และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
  5. การบริการจัดงานเงินลงทุนและงบประมาณการลงทุน
  6. การเตรียมปรับรับความเปลี่ยนแปลงหลังจากวิกฤต Covid19

***ผู้เข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้รับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ระบบออกให้อัตโนมัติ)