หลักสูตร LIVE ดี รวยได้ สไตล์มืออาชีพ

day5-min
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ยุทธนา จันทวงศ์
วิทยากร : อาจารย์ยุทธนา จันทวงศ์  CEO บริษัท เป็นเรื่องเป็นราว จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และโปรแกรม OBS Studio

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ : อบรบแบบ Live สด พร้อมกันในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา : 10.00 - 17.00 น.
เวลาเรียน : รวม 6 ชม.

คำอธิบายหลักสูตร

อย่างที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้อยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทำให้การใช้ชีวิตของเราทุกคนเปลี่ยนไป การพบปะพูดคุยแบบเจอหน้ากันต้องลดลง การประชุม ชุมนุม ที่ต้องรวมกลุ่มคนเยอะ ๆ ก็จำเป็นจะต้องยกเลิกไป เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายของโรคที่จะเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้กระทบต่อการทำงาน การใช้ชีวิต รวมถึงกระทบต่อธุรกิจหลาย ๆ แห่ง ให้ค้าขายได้น้อยลงโดยเฉพาะธุรกิจที่มีหน้าร้าน
การทำธุรกิจแบบ “ออนไลน์” หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์นี้ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Live Streaming ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง รวมถึงเป็นช่องทางที่สามารถใช้ในการถ่ายทอดสดกิจกรรมสำคัญอย่างเช่น การแถลงข่าว การจัดรายการต่าง ๆ ได้ด้วย โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพบปะกับผู้คนที่รับชมโดยตรงเลย แต่ผู้ชมยังสามารถพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ขาย หรือผู้ดำเนินรายการอยู่ได้นั่นเอง

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

1. ทำความรู้จัก OBS Studio: OBS Studio ทำอะไรได้บ้าง มีประโยชน์อะไรบ้าง

2. การเตรียมอุปกรณ์ : PC / Laptop / OBS software

  • กล้องวิดีโอ / ไมค์
  • สัญญาณ Internet

3. ทำความรู้จักเมนูต่างๆ ของโปรแกรม :

  • การ ADD กล้อง
  • การ ADD วิดีโอ
  • การ ADD ภำพนิ่ง
  • การขึ้น LOGO มุมจอ
  • กำรขึ้นตัวหนังสือ
  • การทำตัววิ่ง

4. การเพิ่ม และ แต่งเสียง

5. การตั้งค่า streaming (ถ่ายทอดสด)

6. Workshop: Live ด้วยตนเอง

7. แนะนำเพิ่มเติม การทำกราฟิก แบบง่ายๆ ด้วย โปรแกรม Canva เพื่อเพิ่มคุณภาพให้ชิ้นงาน

***ผู้เข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้รับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ระบบออกให้อัตโนมัติ)