หลักสูตร DIProm Marketing Day ตะลุยตลาดออนไลน์ พิชิตยอดขายหลักล้าน

dipgoogle_cover_marketingday
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

DIProm Transformation
วิทยากร : คุณกิตติชัย ปรีน้อย (ออดี้) ผู้ประกอบการ-ที่ปรึกษา-เทรนเนอร์ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ : 29-31 มีนาคม 2564
เวลาเรียน : รวม 3 วัน

คำอธิบายหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค และซอฟแวร์ มาสนับสนุนด้านการตลาดดิจิทัลออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ยอดขายของธุรกิจเพิ่มขึ้น

เนื้อหาการฝึกอบรม

LINE OA

 1. เตรียมตัวก่อนเปิดร้านค้า LINE OA
 2. สร้างการรับรู้ Awareness ด้วย LINE OA
 3. เทคนิคปิดการขาย Close Sales
 4. การสร้างความสัมพันธ์ เพื่อชื้อซ้ำหรือบอกต่อ Build Relationship
 5. พิเศษ กับฟีเจอร์ใหม่ของ LINE OA

Facebook Fanpage

 1. Marketing 2021 แบบครบทุกมิติ
 2. เจาะลึก Facebook tools
 3. เทคนิคปิดการขาย Close Sales
 4. Facebook Latest Trend
 5. การทำให้กลุ่มเป้าหมายแม่นยำขึ้น

Chatbot

 1. ความสำคัญของ Chatbot
 2. Chatbot ทำอะไรได้บ้าง
 3. เจาะลึก Manyvhat

วิทยากร

 1. นายกิตติชัย ปรีน้อย (ออดี้) ผู้ประกอบการ-ที่ปรึกษา-เทรนเนอร์ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 2. นายธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ (หนึ่ง) Co-Founder บริษัท สมอลเวิลด์ฟอร์คิดส์ จำกัด เจ้าของแฟนเพจสินค้าเด็ก ที่มีแฟน เพจ มากกว่า 364,000 คน
 3. นายยุทธนา เทียนธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเดย์ เฟรซ จำกัด