หลักสูตรบริหารธุรกิจให้ DIProm ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION

Cover_Squear-01
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
วิทยากร : ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ตำแหน่ง CEO, Co-founder บริษัท NetDesign Holding Group จำกัด และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจบริษัทเอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ : สามารถเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
เวลาเรียน : รวม 3 ชม.

คำอธิบายหลักสูตร

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมาก ที่จะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารสินค้าและแบรนด์ของเราออกไปให้กับลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย และการเลือกใช้แพลตฟอร์มในการทำการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันก็มีความหลากหลายมาก อาทิ เช่น Facebook, Line, Instagram, Twitter, TikTok การเลือกช่องทางที่จะใช้ในการสื่อสารต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และนำหลัก 4C มาวิเคราะห์ร่วมด้วย ถึงจะได้ช่องทางที่ดีที่สุด ที่เหมาะกับสินค้าและแบรนด์ของเรา สำหรับตัวช่วยที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากขึ้นคือ การนำซอฟต์แวร์มาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์ CRM, ซอฟต์แวร์บัญชี, ซอฟต์แวร์ HR, ซอฟต์แวร์ ERP ที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

 

บทที่ 1 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาวางแผนธุรกิจ (Digital Business 101)

  • ทำไมต้องทำ Digital strategy
  • ยกตัวอย่างการปรับตัวจาก offline > online
  • Business case study

 

บทที่ 2 กลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน (Online Marketing Disruption)

  • E-Commerce (website / E-marketplace)
  • Social-Commerce (Facebook, Line, Instagram, Twitter, TikTok)
  • Payment Gateway
  • E-Logistics, Delivery, Shipping ประเภทต่างๆ

 

บทที่ 3 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในธุรกิจ (Business Software for SMEs)

  • ประเภทของซอฟต์แวร์
  • ตัวอย่างซอฟต์แวร์ (CRM, บัญชี, HR, ERP)