การใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนาด้านการค้าและบริการ แบบบูรณาการ

cover-02
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

สุชาติ พงศธรคุโณปการ
วิทยากร : คุณสุชาติ พงศธรคุโณปการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ : สามารถเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
เวลาเรียน : รวม 1 วัน

คำอธิบายหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

บทที่ 1 กุญแจไขความสำเร็จการตลาดดิจิทัล 6P Plus: Keys to success in digital marketing

บทที่ 2 แนะนำ Google Tools ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อธุรกิจด้านค้าและบริการ

 • Google Forms สำหรับทำแบบสอบถาม, การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า, การสำรวจและวิจัยตลาดแบบออนไลน์
  • การสร้าง Google Forms รูปแบบต่าง ๆ
  • การติดตั้ง Add-ons ใน Google Forms
 • Google Sheets เพื่อการจัดการข้อมูลอย่างง่ายของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รู้จักการใช้งาน Google Sheets เบื้องต้น
  • วีธีการคำนวณตัวเลข, สูตรและ Function ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้งาน
  • วีธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Google Forms และ Google Sheets
 • Google Drive เป็นการบูรณาการจัดเก็บและรวมรวบข้อมูลทั้งหมดของธุรกิจให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกและพร้อมใช้งานทันทีที่ต้องการ
  • รู้จักการใช้งาน Google Drive เบื้องต้น
  • การจัดการข้อมูลใน Google Drive อย่างเป็นระบบ
  • การดึงข้อมูลต่าง ๆ ใน Google Drive มาใช้งาน
 • Google Data Studio เพื่อข่วยในการทำ Data Visualization และการสร้างรีพอร์ทจากข้อมูลตัวเลขที่อ่านยากออกมาเป็นรูปภาพที่อ่านเข้าใจง่าย
  • การเชื่อมโยงข้อมูลมายัง Google Sheet
  • การทำ Visualize
  • การแชร์กราฟหรือรีพอร์ทให้ผู้อื่นได้ใช้งาน

บทที่ 3 สรุปผลและตอบคำถาม